sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Ośrodek Pulmonologiczno-Rehabilitacyjny w Wałbrzychu?
2010-05-28 12:16

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski oraz Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Polityki Zdrowotnej dr Roman Szełemej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc Renata Jankowska i Prezes Spółki Sanatoria Dolnośląskie Jerzy Więcek zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o realizację "Programu modernizacji stacjonarnej opieki pulmonologicznej w województwie dolnośląskim". Elementem programu jest projekt utworzenia ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego dla górników Wałbrzych-Sokołowsko-Rościszów. Podpisy pod wnioskiem złożyli przedstawiciele środowisk górniczych.


W Regionie Wałbrzyskim liczącym ponad 250 tys. mieszkańców bardzo często występują choroby płuc. Wynika to z wieloletniego dużego nasilenia czynników chorobotwórczych związanych z funkcjonowaniem zagłębia górniczego. Wśród chorych jest bardzo wielu byłych górników, pracowników koksowni, zakładów przeróbczych i odlewni. Mimo wielu wysiłków władz i licznych programów pomocowych nadal grupa byłych górników licząca w samym Wałbrzychu ponad 12 tysięcy osób wyraża słuszne oczekiwania pomocy w zapewnieniu właściwej opieki medycznej. Warunki, w jakich leczeni są byli pracownicy zagłębia nie spełniają ich oczekiwań ani wymogów nowoczesnej medycyny. Niezbędne jest zatem stworzenie kompleksu leczniczego umożliwiającego szybkie diagnozowanie i leczenie chorób płuc oraz długotrwałą rehabilitację w tym rehabilitację pulmonologiczną.

 

"Program modernizacji stacjonarnej opieki pulmonologicznej w województwie dolnośląskim" został przygotowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez zespół pod kierunkiem dra Romana Szełemeja, Pełnomocnika Zarządu Województwa d.s. Polityki Zdrowotnej, z udziałem Prof. Renaty Jankowskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Płuc. Został przyjęty przez Zarząd Województwa i skierowany do dalszych konsultacji w Sejmiku. Był on dwukrotnie omawiany i analizowany przez członków Komisji Zdrowia. Dwukrotnie Komisja głosowała za przyjęciem strategii i rozwiązań proponowanych w tym programie. W czasie obrad Sejmiku 29 kwietnia br. podjęto uchwałę o jego dalszych konsultacjach, akceptując jego podstawowe założenia. W trakcie konsultacji społecznych wielokrotnie podnoszono wartość merytoryczną opracowania nie kwestionując konieczności szybkich zmian organizacyjnych dostosowujących lecznictwo pulmonologiczne na Dolnym Śląsku do wymagań nowoczesnej medycyny.
Projekt utworzenia ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego zakłada wybudowanie 70-90 łóżkowego nowoczesnego oddziału pulmonologicznego w Szpitalu im. Dr A. Sokołowskiego oraz modernizację i przebudowę ośrodka w Rościszowie i Sokołowsku dla celów leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego. W ośrodku w Wałbrzychu diagnostyka i leczenie chorób płuc prowadzona będzie w komfortowych warunkach, z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i najlepszych metod. Obejmowałoby to zarówno chorych z krzemicą i pylicą płuc, powikłaniami tych chorób jak i rakiem płuca. Rehabilitacja i leczenie sanatoryjne w Rościszowie i Sokołowsku ukierunkowane byłoby na ćwiczenia oddechowe, zabiegi inhalacyjne i przyrodolecznicze oraz przewlekłą tlenoterapię. Warunki pobytu i leczenia w placówkach w Rościszowie i Sokołowsku odpowiadać będą najwyższym standardom placówek sanatoryjnych. Koszty realizacji inwestycji związanych z utworzeniem ośrodka wyniosą ok. 28 mln zł w ciągu lat 2011-2013. Dodatkowe środki na wyposażenie ośrodków w Wałbrzychu, Rościszowie i Sokołowsku przeznaczy Gmina Wałbrzych oraz Gmina Mieroszów.

 

Podstawowe elementy projektu utworzenie ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego:
1. Utworzenie 70-90 łóżkowego ośrodka pulmonologicznego w Wałbrzychu - koszt ok. 14 mln zł
2. Utworzenie ośrodka rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w oparciu o obiekt "Biały Orzeł" w Sokołowsku z wybudowaniem bazy zabiegowej - 90 łóżek - koszt ok. 5 mln zł
3. Modernizacja obiektów "Odrodzenie" i "Górnik" w Sokołowsku dla celów leczenia długoterminowego - 2 mln zł
4. Modernizacja obiektu "Waligóra" w Sokołowsku dla celów leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego - 4 mln zł
5. Modernizacja ośrodka w Rościszowie dla celów leczenia długoterminowego - 3 mln zł.

 

Źródło: um.walbrzych.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: