sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Podwyżki płac w wałbrzyskim szpitalu
2010-09-20 10:45

W dniu 14 września w bibliotece Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrekcją Szpitala a organizacjami związkowymi oraz grupami pracowniczymi reprezentującymi personel.


W wyniku porozumienia wszyscy pracownicy Szpitala otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 100 do 300 zł brutto. Podwyżka wynagrodzenia obejmie wszystkich pracowników, jednak osoby nie wykazujące właściwego zaangażowania w pracy oraz nie prezentujące wysokiego poziomu profesjonalizmu i dyscypliny pracy nie mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia. Średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego wyniesie ok. 6-8 %. W czasie podpisywania porozumienia Dyrektor Szpitala dr n. med. R. Szełemej podkreślił wagę porozumienia, które zostało zawarte po kilkumiesięcznych trudnych negocjacjach. Wyraził przekonanie, że bardzo konstruktywna postawa przedstawicieli załogi Szpitala wskazuje na wielką odpowiedzialność za dalszy rozwój placówki. Trudna sytuacja finansowa większości szpitali w b.r. wymusza konieczność zmian organizacyjnych ograniczających bieżące koszty operacyjne jednostki. Szpital im. dra A. Sokołowskiego jest jednym z największych pracodawców w Wałbrzychu, ważnych podmiotem gospodarczym od kilku lat wpływającym znacząco na aktywność gospodarczą w Wałbrzychu i Regionie Wałbrzyskim. Podwyżka wynagrodzeń wskazuje na ważny społeczny aspekt funkcjonowania Szpitala zatrudniającego blisko 1300 pracowników.


źródło: zdrowie.walbrzych.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: