sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznej obsługi klienta
2022-01-25 10:32

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wiele placówek, instytucji i urzędów pracuje zdalnie, a obsługa klienta odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Osobiste wizyty w urzędach mają miejsce coraz rzadziej. Urząd Miasta w Dzierżoniowie zachęca do korzystania z elektronicznych form obsługi oraz płatności elektronicznych.


Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:
• w Biurze Obsługi Klienta,
• w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet przy wykorzystaniu systemu kolejkowego IsQueue lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
• w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet przy wykorzystaniu systemu kolejkowego IsQueue lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
• w Kasie Urzędu Miasta (płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

 

Przyjęcia mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza w ramach skarg i wniosków zostają czasowo wstrzymane. Wnioski bądź interwencje mieszkańcy mogą złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy burmistrz@um.dzierzoniow.pl

 

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu.
Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób.
Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności.

 

Płatności (opłaty i podatki lokalne, np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbowa i inne opłaty) najlepiej dokonywać elektronicznie na numer konta bankowego 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 .

 

W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
W miejscach obsługi nie może przebywać więcej osób niż liczba czynnych stanowisk do obsługi klientów.

 

Przypominamy, że z pracownikami Urzędu Miasta w Dzierżoniowie można skontaktować się:
• telefonicznie – Biuro Obsługi Urzędu +48746450800 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami/biurami - spis telefonów do pracowników Urzędu Miasta
• poprzez e-mail: um@um.dzierzoniow.pl
• poprzez epuap: /axtu16y71b/skrytka.

 

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi - przejdź do e-urzędu

 

Godziny obsługi klientów:

 

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 – 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

 

Kasa
poniedziałek-czwartek 7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 14:00

 

Źródło: dzierzoniow.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: