sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zalegające odpady w Boguszowie-Gorcach wreszcie usunięte
2023-04-14 11:41

Przez wiele lat przy ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach zalegały odpady pochodzące z rozbiórek budynków gospodarczych. Składowane tam odpady to głównie kawałki betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, a także materiały budowlane zawierające azbest.


Ponadto na tym terenie zalegało mnóstwo zużytych opon, które podrzucane były przez nieznane osoby. Odpady zostały usunięte pod koniec roku 2022 w ramach zadania pn.: Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach, na terenie działki nr 77 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach.

 

Konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów wynikała z zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia mieszkańców oraz potwierdzonej badaniami środowiskowymi obecności włókien azbestu w próbce materiału budowlanego dostarczonego przez gminę.

 

Na usunięcie odpadów niebezpiecznych, tj. materiałów budowlanych zawierających azbest gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość całkowita zadania wyniosła 199 232,46 zł, z czego dotacja pokryła 34 723,08 zł kosztów.

 

W ramach zadania usunięto:
• zużyte opony (16 01 03) - 91 ton,
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) - 60 ton,
• materiały budowlane zawierające azbest (17 06 05) - 76 ton.

 

Ponadto na przełomie marca i kwietnia 2023 roku z tego samego terenu usunięto zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09 04).

 

Źródło: boguszow-gorce.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: