sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Bielawa walczy o czyste powietrze - ustalenia i sankcje
2024-04-12 11:37

Od kilku lat mieszkańcy dolnej części Bielawy uskarżają się na uciążliwości związane z unoszącym się w powietrzu odorem. Dyskomfort ten jest szczególnie silny w okresie letnim. Bielawski samorząd, od momentu uzyskania pierwszych informacji na ten temat, podjął szereg działań, aby zniwelować wspomniane zjawisko. W wyniku rozpoznania sytuacji stwierdzono, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że emitentem odoru jest Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. zlokalizowane w Bielawie przy ul. Ceglanej 10.


Z uwagi na fakt, że Spółka ta posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podlega ona jurysdykcji Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z tych też względów aparat administracyjny Gminy Bielawa nie ma kompetencji do prowadzenia tam kontroli procesów związanych z przetwarzaniem odpadów i zanieczyszczaniem środowiska naturalnego.

 

Dlatego też aby przyśpieszyć działania wspomnianych wyżej organów z Urzędu Miejskiego w Bielawie wysłanych zostało wiele pism monitujących. W końcu przyniosły one oczekiwany skutek. W dniach 27-29.III.2024 r. do bielawskiego magistratu wpłynęły 2 pisma od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie kontroli przeprowadzonej w dniach 2.VIII. - 29.XII.2023 r. na terenie zakładu Ekologiczne Centrum Odzysku przy ul. Ceglanej 10 w Bielawie.

 

Wynika z nich, że stwierdzono szereg nieprawidłowości dotyczących gospodarowania odpadami, obejmujących działalność w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz gromadzenia odpadów. Szczególną uwagę zwrócono na procesy i czynności mogące być źródłem rozprzestrzeniania się uciążliwych zapachów.

 

W efekcie WIOŚ skierował do Wydziału Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wystąpienie pokontrolne celem prowadzenia dalszych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Podjęte zostały również kroki, które mają doprowadzić do nałożenia na ECO Sp. z o.o. kar pieniężnych i sankcji administracyjnych.

 

Przypominamy, że 28.XII.2022 r. Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i Ekologicznego Centrum Odzysku, która zablokowała możliwość budowy w Bielawie spalarni RDF.

 

Jesteśmy przekonany, że już wkrótce uda się ostatecznie zdiagnozować przyczynę powstawania uciążliwego "zapachu", a następnie skutecznie ją wyeliminować.

 

Źródło: um.bielawa.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: