sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych od 01.01.2009r.
2009-01-07 14:05

DOW NFZ informuje, że nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ oraz nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska oraz pielęgniarska w POZ realizowana jest jako odrębny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia te są dla ubezpieczonego bezpłatne i udzielane bez skierowania. Szczegółowe informacje, dotyczące dostępności do tego rodzaju świadczeń, znajdują się na stronie internetowej DOW NFZ oraz w siedzibie lekarza POZ, u którego zadeklarowany jest ubezpieczony.


DOW NFZ prosi ubezpieczonych, którzy w pierwszych tygodniach stycznia mają wyznaczone terminy wizyt planowych u lekarzy specjalistów o potwierdzenie terminów tych wizyt u swojego lekarza. Jednocześnie informujemy, że pod numerem telefonu 071/ 79-79-100 w godzinach od 8.00 do 16.00 udzielamy informacji o placówkach medycznych z Dolnego Śląska, które mają podpisaną umowę od 1 stycznia 2009 r.

 

Dodatkowo przypominamy, że w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 ze zm.) NFZ zapłaci za wykonane świadczenia niezależnie od tego czy wykona je świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z Funduszem czy też nie.Rzecznik Prasowy DOW NFZ
Joanna MierzwińskaWróć
dodaj komentarz | Komentarze: