sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zjazd Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu
2011-03-17 17:33

W dniu 10 marca br. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, którego tematem było wprowadzenie zmian do Statutu stowarzyszenia w związku z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zjazd podjął Uchwałę wprowadzającą zmiany do Statutu. Po dokonaniu wpisu do KRS Statut w wersji zmienionej zostanie opublikowany na stronie internetowej.
Zjazd przyjął także oświadczenie w związku z zaistniałym incydentem przed balem charytatywnym, z którego dochód jest przeznaczony na działalność statutową Hospicjum. Treść oświadczenia poniżej.


OŚWIADCZENIE

 

W ostatnich dniach z przykrością przyjęliśmy informację, że dobre imię niektórych naszych darczyńców zostało naruszone. Szczerze ubolewamy z tego powodu. Żywimy jednak nadzieję, że nie zniechęci to Państwa oraz Państwa Rodzin do dalszego dotowania naszego Stowarzyszenia.
Ze swojej strony zapewniamy, że wszelkie środki finansowe, jakie otrzymujemy wykorzystujemy zgodnie z zadeklarowaną przez nas działalnością statutową. Swoją opieką obejmujemy nie tylko osoby znajdujące się w terminalnym stanie choroby nowotworowej, ale również najbliższe otoczenie naszych pacjentów, ich rodziny i przede wszystkim dzieci. Naszym podopiecznym niesiemy ukojenie w cierpieniu zarówno w Hospicjum Stacjonarnym im. Jana Pawła II, jak i w ich domach. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, mogliśmy pomóc blisko 2 tysiącom osób.
Mamy nadzieję, że nasi darczyńcy przez ten godny ubolewania incydent nie zaprzestaną wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II, będącego wspaniałym pomnikiem pamięci naszego Wielkiego Rodaka, który już 1 maja zostanie ogłoszony Błogosławionym. Podkreślając ważną rolę, jaką nasze Stowarzyszenie pełni w życiu Wałbrzycha i regionu, wierzymy, że będziemy mogli nadal pomagać potrzebującym, a także rozszerzać naszą działalność.
Wierząc, że dla wielu z Państwa potrzeba niesienia pomocy cierpiącym, jest jedną z nadrzędnych wartości, zachęcamy do dalszego wspierania naszego Stowarzyszenia, będącego organizacją pożytku publicznego.

 

źródło: opiekapaliatywna.hb.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: