sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zapobiegać i pomagać
2011-09-19 13:35


Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym – to główne cele Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który powstaje w powiecie świdnickim. Przewodniczącą zespołu odpowiedzialnego za wdrożenieprojektu jest Barbara Świętek, z wydziału zdrowia świdnickiego starostwa. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym – to główne cele Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który powstaje w powiecie świdnickim. Przewodniczącą zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie projektu jest Barbara Świętek, z wydziału zdrowia świdnickiego starostwa. Zgodnie z nowymi wytycznymi Rady Ministrów samorządy mają obowiązek zająć się ochroną zdrowia psychicznego swoich mieszkańców.


Okazuje się bowiem, że osoby z problemami zdrowia psychicznego są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup i podlegają wykluczeniu społecznemu. Podczas, gdy ma miejsce znaczna poprawa postaw wobec osób niepełnosprawnych, bariery wciąż stoją na drodze do integracji społecznej osób z problemami zdrowia psychicznego. -Pojęcie „problemy zdrowia psychicznego” odnosi się do szerokiego zakresu stanów umysłowych i emocjonalnych, takich jak stany lękowe, stres, depresja czy schizofrenia. Jest to także zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia nastroju czy zaburzenia odżywiania, które mogą np. utrudniać młodzieży szkolnej osiąganie dobrych wyników w nauce – wyjaśnia Barbara Świętek z Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa. Często, gdy osoby doświadczają poważnych problemów zdrowia psychicznego, mogą być określane jako „chore psychicznie”. Może to mieć negatywne skutki, gdyż to określanie sugeruje, że problemy zdrowia psychicznego spowodowane są jedynie przez czynniki medyczne lub biologiczne, a wcale tak nie jest. -Każdy z nas może być narażony na wystąpienie takich problemów. Istnieje bowiem szeroki wachlarz przyczyn, z powodu których te problemy mogą się pojawić. Może to być np. stresujące wydarzenia życiowe, takie jak śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy. U młodzieży szkolnej są to zaburzenia w odżywianiu, czy brak akceptacji grupy powodujące depresję i ogromny stres. – mówi Barbara Świętek. – To właśnie do takich osób planujemy skierować nasz program. Głównym celem programu jest bowiem promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Do pracy w zespole włączyły się także wicestarosta Alicja Synowska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świdnicy – Lucyna Olbrycht, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Beata Galewska, przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Elżbieta Masłowska i Krystyna Pilarczyk, Katarzyna Lesińska ze Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem oraz Małgorzata Curyl – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 22 września, gdzie każda z instytucji zaproszonych do współtworzenia tego dokumentu przedstawi swoje propozycje do programu.

źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: