sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Woda w kamiennogórskim Zalewie jest czysta
2023-07-26 13:45

Woda w kamiennogórskim Zalewie została przebadana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki są jak najbardziej zadowalające - wskazują, że woda jest czysta i nie powoduje żadnych zagrożeń dla żyjących w niej zwierząt. Mieści się w normach natlenienia, występowania azotów, fosforu i węgla. W normie jest także wskaźnik ChZTCr, używany w laboratoriach do oceny jakości wody.


W próbce pobranej z Zalewu nie stwierdzono występowania Prymnesium parvum, groźnego glona powodującego toksyczne zakwity. Ten gatunek glonów z grupy złotych alg odpowiada za śmiertelne zatrucia ryb, ostatnio m.in. w Odrze.

 

W wodzie Zalewu występują natomiast licznie przedstawiciele drobnej flory i fauny. Zielonkawy kolor wody mogą powodować okrzemki (glon) i zielenice. Są w niej także: orzęski (pierwotniaki), wrotki (bezkręgowce) oraz wioślarki (skorupiaki).

 

Na poprawę jakości wody ma wpływ biologiczne oczyszczanie zbiornika zlecone przez miasto Kamienna Góra. Do Zalewu wpływa teraz więcej wody. To dzięki budowie nowego jazu na rzece Zadrna i rozbudowie systemu zasilającego.

 

W przyszłości mamy zamiar zbudować nad Zalewem filtr biologiczny. Ma zostać także zmodernizowany układ zrzutu wody w okolicach plaży, który pomoże w usuwaniu zastoin. Lepszą wymianę wody zapewni też planowany przekop pod cyplem.

 

Źródło: kamiennagora.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: