sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Jedlina Zdrój walczy o czyste powietrze
2024-01-22 12:43

Na polecenie burmistrza Leszka Orpla gmina Jedlina-Zdrój złożyła kolejny wniosek o środki zewnętrzne na wymianę kopciuchów na ekologiczne piece do ogrzewania. - Samorząd ma możliwość dbania o zdrowie mieszkańców. Jedlinianie mają prawo do oddychania czystym powietrzem i jednym z moich obowiązków jest o to zadbać - mówi Leszek Orpel.


Gmina złożyła odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Jeśli zostanie on zatwierdzony, to szacujemy że kolejnych 50 kopciuchów zniknie z Jedliny-Zdroju. Mieszkańcy, którzy będą chcieli przystąpić do programu "Ciepłe Mieszkanie" otrzymają wsparcie finansowe - mówi burmistrz Jedliny-Zdroju.

 

O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

 

Wysokość dotacji zależeć będzie od dochodu gospodarstwa domowego. Koszty, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą być poniesione po dacie zawarcia umowy mieszkańca z Gminą.

 

Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej pod koniec I kwartału 2024 r.

 

Poprzedni projekt dotyczący wymiany pieców na ekologiczne był realizowany w latach 2021 - 2022 na podstawie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiuw w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskieg"o. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 365 tys. zł. Dzięki uzysnemu wsparciu zlikwidowano 29 pieców indywidualnych zasilanych węglem i drewnem.

 

Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi.

 

Dotacje udzielone mieszkańcom wyniosły maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł.

 

Źródło: jedlinazdroj.euWróć
dodaj komentarz | Komentarze: